Actualizar detalle

Este endpoint realiza la actualización de un detalle de una orden de compra

HTTP Request

POST https://admin.cmmshere.com/api/v1/purchaseOrdersDetails/<ORDEN_COMPRA_ID>/<DETALLE_ID>

Parámetros de la URL

ParámetroDescripción
ORDEN_COMPRA_IDEl ID de la orden de compra del detalle
DETALLE_IDID del detalle que será actualizado

Body / Form Data

Provee información para editar la orden de compra

ParámetroTipoRequiredDescripción
idIntfalseID del fungible o herramienta (en base al tipo de Orden de Compra)
quantityIntfalse
observationStringfalse

Ejemplo de petición

curl --location 'https://admin.cmmshere.com/api/v1/purchaseOrdersDetails/6/18' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer 804|fCkDcz43egLAubMzPinRCIVUIjPUsGkvbVJ864IP' \
--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IktwckY2VTNIOU5UYVZvUjg5eUxXV2c9PSIsInZhbHVlIjoiOTlpVEZIVGRnZEJoRnN3RnpVK3lLMjZZQnBHVGFrc2VNZU5XVUplamswTjl1RC8yVk1JY0lUWGVSVDlIN0YxZnEzQldLQjRyUUFmTEQ2WWFhbDNDNXVVSTZ2QVg2aEkxTTNaZWI3NzlvZVJGV3dmRlFXUU5qVWhhelFCOFpRaTgiLCJtYWMiOiIwMzU2Y2YyNTk5YjE2ZmYyN2Y4MmJkMzQyNjg4MTU2MGJjZjY1MWZjYTAxMDdjNjlkYTkxYjIzZTkwZjZlMmZhIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6IkpMOHR1c3pYOHpXem9vZmhUa0RqUXc9PSIsInZhbHVlIjoiWGY3RGlUV3A3WGJyQ3JvZ29nWVdYWFRtbFA5U0VmU3RLdmVuMVZQcEMwa3B4VGlYb1M2SG5TYTA5U1hxclJNT2tyRDdoanhqWVFITHB3SEdENzZzaTl5RlBZR3hOc2VJNGQzczVxZDdTNC9pMVRobXBTckM4emlzTWtNNjFGS1kiLCJtYWMiOiIyZGZkODQ2YjI2YmU0NGUyYmU0YTAwNTBiNDk3ODU2MTMwMjEyOGUyOGE0YzIzOTMzZjAxZGQzMGY0MGVkOGU1In0%3D' \
--data '{
  "quantity": 21,
  "observation": "ahora son 21"
}'

La petición de arriba devuelve un JSON estructurado de la siguiente manera

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "result": {
    "id": 18,
    "creator_id": 30,
    "purchase_id": 6,
    "item_id": 34,
    "quantity": "21.00",
    "observation": "ahora son 21",
    "created_at": "2023-09-25T19:32:33.000000Z"
  }
}