Editar Carta

Este endpoint realiza la edición de una carta

HTTP Request

POST https://admin.cmmshere.com/api/v1/letters/<ID>

Parámetros de la URL

ParámetroDescripción
IDEl ID de la carta que será actualizada

Body / Form Data

Provee información para el nuevo usuario

ParámetroTipoRequiredObservaciones
nameStringfalseNombre de la nueva carta
contentStringfalseContenido
boundStringfalseMódulo al cual se asociará la carta:
A = Activo
S = Servicio
categoriesArrayfalseSi "bound" es A debe especificar las categorias de activos a los cuales se asociará la carta

Ejemplo de petición

curl --location 'https://admin.cmmshere.com/api/v1/letters/281' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer 804|fCkDcz43egLAubMzPinRCIVUIjPUsGkvbVJ864IP' \
--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IktwckY2VTNIOU5UYVZvUjg5eUxXV2c9PSIsInZhbHVlIjoiOTlpVEZIVGRnZEJoRnN3RnpVK3lLMjZZQnBHVGFrc2VNZU5XVUplamswTjl1RC8yVk1JY0lUWGVSVDlIN0YxZnEzQldLQjRyUUFmTEQ2WWFhbDNDNXVVSTZ2QVg2aEkxTTNaZWI3NzlvZVJGV3dmRlFXUU5qVWhhelFCOFpRaTgiLCJtYWMiOiIwMzU2Y2YyNTk5YjE2ZmYyN2Y4MmJkMzQyNjg4MTU2MGJjZjY1MWZjYTAxMDdjNjlkYTkxYjIzZTkwZjZlMmZhIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6IkpMOHR1c3pYOHpXem9vZmhUa0RqUXc9PSIsInZhbHVlIjoiWGY3RGlUV3A3WGJyQ3JvZ29nWVdYWFRtbFA5U0VmU3RLdmVuMVZQcEMwa3B4VGlYb1M2SG5TYTA5U1hxclJNT2tyRDdoanhqWVFITHB3SEdENzZzaTl5RlBZR3hOc2VJNGQzczVxZDdTNC9pMVRobXBTckM4emlzTWtNNjFGS1kiLCJtYWMiOiIyZGZkODQ2YjI2YmU0NGUyYmU0YTAwNTBiNDk3ODU2MTMwMjEyOGUyOGE0YzIzOTMzZjAxZGQzMGY0MGVkOGU1In0%3D' \
--data '{
  "name" : " modificado",
  "content" : "contenido modificado tambien",
  "bound" : "A",
  "categories": [10, 11]
}'

La petición de arriba devuelve un JSON estructurado de la siguiente manera

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "result": {
    "id": 281,
    "title": "modificado",
    "content": "contenido modificado tambien",
    "created_at": "2023-09-26T15:07:47.000000Z",
    "categories": [
      {
        "id": 10,
        "pivot": {
          "st_letters_id": 281,
          "st_categories_id": 10
        }
      },
      {
        "id": 11,
        "pivot": {
          "st_letters_id": 281,
          "st_categories_id": 11
        }
      }
    ]
  }
}