Editar Contacto

Este endpoint realiza la edición de un contacto

HTTP Request

POST https://admin.cmmshere.com/api/v1/contacts/<ID>

Parámetros de la URL

ParámetroDescripción
IDEl ID del contacto que será actualizado

Body / Form Data

Provee información para actualizar un contacto

ParámetroTipoRequeridoObservaciones
nombreStringfalse
cargoStringfalse
dptoStringfalse
teléfonoStringfalse
celularStringfalse
emailStringfalse
ciudadStringfalse
venta_cliente_idIntfalseID de la tabla de Clientes (Debe existir)

Ejemplo de petición

curl --location 'https://admin.cmmshere.com/api/v1/contacts/1031' \
--header 'Authorization: Bearer 804|fCkDcz43egLAubMzPinRCIVUIjPUsGkvbVJ864IP' \
--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IktwckY2VTNIOU5UYVZvUjg5eUxXV2c9PSIsInZhbHVlIjoiOTlpVEZIVGRnZEJoRnN3RnpVK3lLMjZZQnBHVGFrc2VNZU5XVUplamswTjl1RC8yVk1JY0lUWGVSVDlIN0YxZnEzQldLQjRyUUFmTEQ2WWFhbDNDNXVVSTZ2QVg2aEkxTTNaZWI3NzlvZVJGV3dmRlFXUU5qVWhhelFCOFpRaTgiLCJtYWMiOiIwMzU2Y2YyNTk5YjE2ZmYyN2Y4MmJkMzQyNjg4MTU2MGJjZjY1MWZjYTAxMDdjNjlkYTkxYjIzZTkwZjZlMmZhIn0%3D; laravel_session=eyJpdiI6IkpMOHR1c3pYOHpXem9vZmhUa0RqUXc9PSIsInZhbHVlIjoiWGY3RGlUV3A3WGJyQ3JvZ29nWVdYWFRtbFA5U0VmU3RLdmVuMVZQcEMwa3B4VGlYb1M2SG5TYTA5U1hxclJNT2tyRDdoanhqWVFITHB3SEdENzZzaTl5RlBZR3hOc2VJNGQzczVxZDdTNC9pMVRobXBTckM4emlzTWtNNjFGS1kiLCJtYWMiOiIyZGZkODQ2YjI2YmU0NGUyYmU0YTAwNTBiNDk3ODU2MTMwMjEyOGUyOGE0YzIzOTMzZjAxZGQzMGY0MGVkOGU1In0%3D' \
--form 'celular="72100998877"'

La petición de arriba devuelve un JSON estructurado de la siguiente manera

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "result": {
    "id": 1031,
    "name": "Juan Salazar",
    "position": null,
    "division": null,
    "phone": null,
    "cell_phone": "72100998877",
    "email": "[email protected]",
    "obs": null,
    "creator_id": 30,
    "city": "Miami",
    "status": "C",
    "client_id": 2383,
    "created_at": "2023-09-25T15:48:55.000000Z"
  }
}